8+ Empacher 1995

8+ Empacher, 55-85 kg, 1995, inkl. Crocker Riemen